Home    |        Downloads   |    Kopij    |    Adverteren   |    Colofon

Kopij bij voorkeur aanleveren als Microsoft Word bestand (.doc of .docx).

 

U kunt uw kopij sturen aan redactie@brandevoortercourant.nl.

 

Beeldmateriaal aanleveren in een zo hoog mogelijke resolutie.