>>

>>

>>

>>

Home    |    In de wijk    |    Downloads   |    Kopij    |    Adverteren   |    Colofon

Belangrijke wijkinformatie

 

Contactinformatie

Klik op een van de omschrijvingen om naar het betreffende overzicht te scrollen.

 

Commissies, vertegenwoordigers en hun mailadressen

Belangrijke telefoonnummers

Welzijn Brandevoort

Scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang

 

Commissies, vertegenwoordigers en hun mailadressen:

Basketball Black Shots

Erik van Eert

Biljartclub Brandevoort in Actie

Nick de Rooij

Brandeleros

Audrey Tijssen-Geboers

Brandevoorterdag

Jan Drouen

Bridgeclub ‘t BrandPunt

Germ Popken

Chilll-house

Sandra Geleijns

Clientenraad stichting gezondheidscentrum Brandevoort

 

Commissie Buurtpreventie

Adriaan van Veggel

Commissie Kindervakantieweek

Marielle Terwisse

Commissie speelvoorz./groen

Henk Noort

Commissie webmasters

Herbert von Reth

CS de Brandeliers

Mady van den Acker

De Zonnebloem, wijk Brandevoort

Ria Dijstelbloem

Fotoclub Brandevoort

Secretariaat

KoBra (koor Brandevoort)

Folly van Dijk

Popkoor Brand New Voices

Marijke Verhoeven

Scouting Brandevoort

Marc Fleskens

Sport Vereniging Brandevoort

Harry Elzendoorn

Startpagina Brandevoort

Herbert von Reth

Stichting Brandevoort in Actie

Fons Bosman

Stichting Dickensnight Brandevoort

Rob Robben

Wijkhuis ’t BrandPunt

Fons Bosman

Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort

 

Wijkraad Brandevoort

Mark Mansveld

Winkeliersvereniging Brandevoort

 

Belangrijke telefoonnummers:

ALARMNUMMER

112

dierenambulance/dierenbescherming

51 39 71

GG&GD

58 48 88

politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar & Patrick de Vogel  e-mail: rob.jansen.op.de.haar@politie.nl of patrick.de.vogel@politie.nl

0900 - 88 44

stadswacht

84 59 70

GEMEENTE

14 04 92

STORINGEN (dag en nacht) elektriciteit / gas

0800 - 90 09

STORINGEN (dag en nacht) water

59 48 94

Welzijn Brandevoort:

Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98, 5708 ZJ Helmond

www.sgcb.nl / info@sgcb.nl

 

Huisartsen Brandevoort

Spoedlijn huisarsten

Spoed avond / weekend

dr. Kaiser en dr. Veldhuizen

dr. Keuning en dr. Smeulders

bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak

 

50 47 04

0900 - 88 61

50 47 05

50 47 06

Apotheek Brandevoort

37 00 47

De Zorgboog - wijkverpleging en wijkzorg, consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling

0900 - 899 86 36

Logopedie - Renate Jacobs

50 47 10

Podotherapie Van Iersel / De Greef

50 47 20

Haptotherapiepraktijk Brandevoort

50 47 25

Fysiotherapie De Veste (ook manuele therapie)

50 47 30

Orthopedagogenpraktijk Brandevoort drs. Fannie Heesakkers-van Ansem

59 95 64

Sociaal Team West LEVgroep

06 - 48 57 66 24

Logopedie - Callista Lichtendahl

06 - 54 35 57 69

Verloskundigen

“Verloskundigen Praktijk Nieuw Leven” - Leen van Leuken & Imke Bijnen

“Geldrop-Mierlo-Brandevoort” Madelon Janssen en Tea Bijlsma

"Verloskundige Groepspraktijk Helmond" W. van Melis-van Hout, L. van Oorschot-Daamen,
F. de Wolf, L. Verbakel-Backx

 

50 47 12

06 - 51 24 93 50

53 28 00

Haptotherapie - John Kivits

06 - 49 22 55 50

Kraamzorg Homecare

0900 - 206 44 44

Kraamzorg de Zorgboog, tel.nr. zorgcentrale

0900 - 899 86 36

Mee Helmond - ondersteuning bij leven met een beperking

32 80 00

Moeders Voor Moeders - Sandra Rondeel

51 49 11

Praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - Carlijn Bamberger

66 47 22

Remedial Teaching - Susanne Kuijken

33 26 83

Remedial Teacher - Hannie Verhofstad

52 79 77

Tandarts - H. Koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur

31 99 51

De Veste Tandartspraktijk - De Plaetse 34

74 60 12

Praktijk voor mondhygiëne - Lilian Schouten

66 46 44

Natuurgeneeskundig therapeute - Hélène Corbijn

06 - 47 66 41 94

Jongerenwerk swh Helmond-West & Brandevoort - Elke Minnebach

06 - 42 96 73 43

Speltherapie Brandevoort - Miranda Mulders

06 - 55 34 84 60

Psychologie-haptotherapie - VidaSense

66 73 79

Scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang

O.B.S. Brandevoort, De Plaetse 150

Hulshoeve 4

66 78 57

66 29 62

De Vendelier, Schutsboom 67, Stepekolk - Oost 53

52 04 34

Mondomijn, Laan Door De Veste 1000

66 28 94

Korein Kinderplein, Laan door de Veste 1000

66 28 94

Peuterspeelzaal Ot & Sien (Spring), Moerdonksvoort 1

06 - 50 86 38 03

Peuterspeelzaal Jip & Janneke (Spring), Koolstraat 3

43 24 30

Vestein buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf (Spring), Koolstraat 1

43 24 30

Topstars buitenschoolse opvang (Spring), Biezenlaan 29 (Wijkhuis ‘t BrandPunt)

06 - 21 71 88 65

Dik Trom kinderdagverblijf (Spring), Moerdonksvoort 1

33 51 92

Dik Trom buitenschoolse opvang (Spring), Moerdonksvoort 1

33 51 92

Spetters buitenschoolse opvang (Spring), Stepekolk-Oost 53

06 - 34 42 46 20

Gastouderburo Spring, Tarbotstraat 18

088 - 208 82 02

Gastouderburo Flex

06 - 24 47 71 78

Crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis

06 - 33 08 65 34

Kinderopvang Humanitas, gastoudercentrale

045 - 561 53 40

Kinderdagverblijf Villa Vrolijk, Geldropseweg 43

32 04 05

Kids Castle Hulshoeve, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Hulshoeve 4

088 -20 88 261

Sport BSO de Brug (Spring), Arkweg 3-17 Mierlo

06 - 15 34 97 88

Disclaimer

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

 

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en geluiden van deze site behoren toe aan Brandevoorter Courant. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Brandevoorter Courant en vrijwaren Brandevoorter Courant derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Brandevoorter Courant worden verveelvoudigd. Mocht Brandevoorter Courant op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Brandevoorter Courant het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.