Home    |        Downloads   |    Kopij    |    Adverteren   |    Colofon

De Brandevoorter Courant verschijnt 4 keer per jaar als gedrukte versie.

 

Hoofdredacteur

Linda van Kortenhof-Bastian

redactie@brandevoortercourant.nl

 

Redactie

Annet Daamen

Carma Edel Gielens

Corine van Odenhoven

Ellen Louwers

Giel Pollemans

Linda van Kortenhof-Bastian

Stefan Verhallen

 

Fotografen

Vincent Knoops

Guido van Echteld

 

Cartoonist

Leonard Claessens

 

Advertenties

Paul Princen

advertenties@brandevoortercourant.nl

 

Ontwerp, vormgeving & DTP

Johan Janssen / Maarten van Schaik

 

Distributie

Bij vragen of klachten over de bezorging

distributie@brandevoortercourant.nl

 

Drukkerij

Drukkerij ELKA

Oplage: 4.200 exemplaren, omvang ca 44 pagina's

 

Kopij-adres

Redactie

redactie@brandevoortercourant.nl

 

Reacties

redactie@brandevoortercourant.nl

 

Nee - Nee Wel BC sticker

De stickers zijn te verkrijgen bij de bar van 't BrandPunt.

De redactie behoudt zich het recht voor, de aangeboden kopij, indien nodig, te corrigeren en/of in te korten. De ingeleverde kopij verplicht de redactie niet tot plaatsing. Opname van kopij betekent niet dat de redactie het met de strekking ervan eens is. Ook is het mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle aangeleverde kopij geplaatst kan worden. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele teksten en zetfouten in advertenties.