Home    |    In de wijk    |    Downloads   |    Kopij    |    Adverteren   |    Colofon

De Brandevoorter Courant verschijnt 4 keer per jaar als gedrukte versie.

 

Hoofdredacteur

Hans Minkjan

redactie@brandevoortercourant.nl

 

Redactie

Annet Daamen

Danijela Tetaric Adamovic

Giel Pollemans

Jody Hoekstra

Linda van Kortenhof-Bastian

Maarten van Schaik

Marc Dekkers

Marga Dobma

Mascha van Straaten

Stefan Verhallen

 

Fotografen

Rianne van Lierop

Vincent Knoops

 

Advertenties

Paul Princen

advertenties@brandevoortercourant.nl

 

Ontwerp, vormgeving & DTP

Johan Janssen / Maarten van Schaik

 

Distributie

Familie de Boer

Bij vragen of klachten over de bezorging

distributie@brandevoortercourant.nl

 

Drukkerij

Drukkerij Hendrix

Oplage: 3.750 exemplaren, omvang ca 76 pagina's

 

Kopij-adres

Redactie

redactie@brandevoortercourant.nl

 

Reacties

redactie@brandevoortercourant.nl

 

Nee - Nee sticker

De stickers zijn te verkrijgen bij de bar van 't BrandPunt, Indien 't BrandPunt gesloten is dan kunt u de sticker ook afhalen aan de Hasselbeemden 20.

De redactie behoudt zich het recht voor, de aangeboden kopij, indien nodig, te corrigeren en/of in te korten. De ingeleverde kopij verplicht de redactie niet tot plaatsing. Opname van kopij betekent niet dat de redactie het met de strekking ervan eens is. Ook is het mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle aangeleverde kopij geplaatst kan worden. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele teksten en zetfouten in advertenties.