Home    |    In de wijk    |    Downloads   |    Kopij    |    Adverteren   |    Colofon

Al meer dan 19  jaar ontvangen de bewoners van Brandevoort het gedrukte wijkmagazine, de Brandevoorter Courant  (BC), 4 keer per jaar gratis in de brievenbus (eind maart, eind juni, begin oktober en eind december).

 

In 2020 loopt de oplage op tot ruim 3.900 stuks. Bij de uitgave van iedere BC plaatsen wij de BC inclusief advertenties als PDF op onze site: www.brandevoortercourant.nl.

 

Wij bieden ondernemers die 4 keer per jaar adverteren een gratis  interview aan.

Advertentie waarde ca € 390,00 dan wordt het een interview van 1 pagina.

Advertentie waarde ca € 720,00 dan wordt het een interview van 2 pagina’s.

 

Adverteren in gedrukte BC

Wilt u adverteren in de BC, dan heeft u de keus uit een aantal advertentieformaten. Op bijgaand advertentiecontract staan deze vermeld.

 

Online adverteren

Via onze website www.brandevoortercourant.nl kunt u uw organisatie ook online onder de aandacht brengen. Via de aanklikbare banner maakt u direct een link naar uw organisatie. Het formaat ligt vast, de invulling van de banner bepaalt u zelf.

 

Speciale aanbieding

Kiest u voor adverteren in de gedrukte BC én op de website, dan hebben wij een speciale aanbieding. Deze vindt u in bijgevoegd contract onder ‘speciale aanbieding’.

 

Korting

Betaalt u de advertenties in één keer, dan bieden wij u een betalingskorting. Bij 4 advertenties krijgt u 6 % korting. Bij 2 advertenties krijgt u 3 % korting. U krijgt de factuur bij de eerste uitgave van maart 2020 of eerste keer dat u adverteert.

 

De Brandevoorter Courant ziet u graag als adverteerder

Wilt u in 2020 adverteren, retourneer dan uw volledig ingevulde en ondertekende contract per e-mail of per post:

E-mail: advertenties@brandevoortercourant.nl

Paul Princen, Hasselbeemden 18, 5706 GG, Helmond.

 

Meer informatie?

Heeft u vragen, dan kunt u die stellen aan ondergetekende via advertenties@brandevoortercourant.nl

 

download advertentiecontract 2020

U kunt dit formulier in Word openen en invullen.