Home    |    In de wijk    |    Downloads   |    Kopij    |    Adverteren   |    Colofon

De Brandevoorter Courant verschijnt 4 keer per jaar als gedrukte versie.

 

Hoofdredacteur

Marieke Donkers (interim)

redactie@brandevoortercourant.nl

 

Redactie

Maarten van Schaik

Marc Dekkers

Marga Dobma

Marieke Donkers

Patricia Teuns

Peter Nouwen

Stefan Verhallen

 

Fotografen

Rianne van Lierop

Vincent Knoops

 

Advertenties

Paul Princen

advertenties@brandevoortercourant.nl

 

Ontwerp, vormgeving & DTP

Johan Janssen / Maarten van Schaik

 

Distributie

familie Princen

Bij vragen of klachten over de bezorging

distributie@brandevoortercourant.nl

 

Drukkerij

Ten Brink, Meppel

Oplage: 3.500 exemplaren, omvang ca 76 pagina's

 

Kopij-adres

Redactie

redactie@brandevoortercourant.nl

 

Reacties

redactie@brandevoortercourant.nl

 

De redactie behoudt zich het recht voor, de aangeboden kopij, indien nodig, te corrigeren en/of in te korten. De ingeleverde kopij verplicht de redactie niet tot plaatsing. Opname van kopij betekent niet dat de redactie het met de strekking ervan eens is. Ook is het mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle aangeleverde kopij geplaatst kan worden. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele teksten en zetfouten in advertenties.

Nee - Nee sticker

De stickers zijn te verkrijgen bij de bar van 't BrandPunt.