Home    |    In de wijk    |    Downloads   |    Kopij    |    Adverteren   |    Colofon

Al meer dan 17 jaar ontvangen de bewoners van Brandevoort het gedrukte wijkmagazine, de Brandevoorter Courant  (BC), 4 keer per jaar gratis in de brievenbus. (eind maart, eind juni, eind september en eind december)

 

In 2018 loopt de oplage op tot ruim 3.700 stuks. Daarnaast plaatsen we elke uitgave als PDF inclusief advertenties op www.brandevoortercourant.nl, zodat ook geïnteresseerden buiten de wijk de BC kunnen lezen.

Ondernemers die 4 keer per jaar adverteren (twv minimaal € 370,00 ex BTW) en graag een interview in de BC willen, kunnen dit kenbaar maken.

 

Ondernemers die adverteren en graag kennisoverdracht willen doen aan de bewoners nodigen wij uit om te schrijven. Wij helpen u hier graag mee. Bij het artikel mag u naam of naam bedrijf komen te staan maar het artikel mag geen commercieel stuk zijn. Een mooie uitdaging om uw eigen vakkennis over te dragen aan de Brandevoorters.

 

Adverteren in gedrukte BC

Wilt u adverteren in de BC, dan heeft u de keus uit een aantal advertentieformaten. Op bijgaand advertentiecontract staan deze vermeld.

 

Online adverteren

Via onze website www.brandevoortercourant.nl kunt u uw organisatie ook online onder de aandacht brengen. Via de aanklikbare banner, maakt u direct een link naar uw organisatie. Het formaat ligt vast, de invulling van de banner bepaalt u zelf.

 

Speciale aanbieding

Kiest u voor adverteren in de gedrukte BC én op de website, dan hebben wij een speciale aanbieding. Deze vindt u in bijgevoegd contract onder ‘speciale aanbieding’.

 

Korting

Betaalt u de advertenties in één keer, dan bieden wij u een betalingskorting. Bij 4 advertenties krijgt u 10% korting. Bij 2 advertenties krijgt u 5 % korting. U krijgt de factuur bij de eerste uitgave van maart 2018 of eerste keer dat u adverteert.

 

Brandevoorter Courant  ziet u graag als adverteerder

Wilt u in 2018 adverteren, retourneer dan uw volledig ingevulde en ondertekende contract per e-mail of per post:

E-mail: advertenties@brandevoortercourant.nl

Paul Princen, Hasselbeemden 18, 5706 GG, Helmond.

 

Meer informatie?

Heeft u vragen, dan kunt u die stellen aan ondergetekende via advertenties@brandevoortercourant.nl

 

download advertentiecontract 2018

U kunt dit formulier in Word openen en invullen.